Elementor #86

รู้หรือไม่?
💵 สกุลเงินก็มีทั้งคู่หลัก คู่รอง
.
.
ในโลกของเรามีเงินอยู่ 8 สกุลหลัก (ปัจจุบันได้กำลังรวมค่าเงินหยวน CNY ของจีนเข้าไปด้วย แต่ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร เนื่องจากการแลกเปลี่ยนเงินไม่ได้เป็นไปอย่างเสรี มีการเข้ามาควบคุมโดยรัฐบาลอยู่เรื่อย ๆ ) ที่ได้รับความนิยมในการเทรดที่สูง เรียงตามลำดับได้ดังนี้
.
1.ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
2.ยูโร (EUR)
3.ปอนด์ (GBP)
4.เยน (JPY)
5.ดอลลาร์แคนาดา (CAD)
6.สวิสฟรังก์ (CHF)
7.ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
8.ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)
.
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า สกุลเงินที่ได้รับความนิยมในการเทรดสูงสุด คือ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และสกุลเงินที่ได้รับความนิยมรองลงมา คือ ยูโร (EUR) ทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายสูงสุดก็น่าจะต้องเป็นคู่ระหว่าง 2 สกุลเงินนี้ ตามหลักสากลนิยมก็จะเขียนเป็นคู่สกุลเงิน EUR/USD หรือ EURUSD โดยที่ EUR เป็นสกุลเงินหลัก และ USD เป็นสกุลเงินรอง
.
เมื่อเราทำการซื้อ (Buy) คู่เงิน EUR/USD จะหมายถึง เรากำลังถือเงิน EUR โดยทำการแลกเปลี่ยนเงินมาจากสกุลเงิน USD อยู่ และเมื่อเราทำการขาย (Sell) คู่เงิน EUR/USD จะหมายถึง เรากำลังถือเงิน USD โดยทำการแลกเปลี่ยนเงินมาจากสกุลเงิน EUR อยู่
และตัวอย่างต่อไปนี้ก็คือ คู่สกุลเงินหลักของโลก (Major Currency pairs) ซึ่งเป็นการจับคู่การซื้อ-ขายของสกุลหลักที่ได้รับความนิยมในการเทรด ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกคู่สกุลเงินจะมีเงิน USD ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ได้รับการจับคู่ด้วยเสมอ
.
1.AUD/USD หรือเขียนว่า AUDUSD
2.EUR/USD หรือเขียนว่า EURUSD
3.GBP/USD หรือเขียนว่า GBPUSD
4.USD/CAD หรือเขียนว่า USDCAD
5.USD/CHF หรือเขียนว่า USDCHF
6.USD/JPY หรือเขียนว่า USDJPY
7. NZD/USD หรือเขียนว่า NZDUSD
.
แต่ถ้ามีการจับคู่ระหว่างระหว่างสกุลเงินหลักทั้ง 7 สกุลเงิน แต่ไม่มีสกุลเงิน USD ในการจับคู่ด้วย เราเรียกว่า สกุลเงินรอง (Cross Currency pair) ตัวอย่างเช่น AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, EURCHF,CHFJPY เป็นต้น
.
และถ้ามีการจับคู่เงินโดยที่มีสกุลเงินอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสกุลเงินหลักทั้ง 8 สกุลเงินข้างต้น เราเรียกว่า Exotic Currency Pairs ซึ่งเรารู้จักกันดีว่า เป็นคู่เงินที่มีความผันผวนสูง มีค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างแพงและมีสภาพคล่องต่ำ เพราะไม่ได้เป็นสกุลเงินที่ได้รับความนิยมในการขายมากนัก ดังนั้น USDTHB ก็จัดเป็น Exotic Currency Pair เพราะสกุลเงินบาทของเราไม่ได้เป็นสกุลเงินหลักของโลก